Phát các bài hát và Podcast từ Spotify Now Live trên Facebook

Spotify vừa giới thiệu một tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Lần này, tính năng được giới thiệu là trình phát mini cho phép người dùng thưởng thức nội dung âm thanh từ Spotify trực tiếp trên Facebook. Trong một tuyên bố chính thức nhận được vào thứ Ba (27/4/2021), tính … Đọc tiếp